ข้อมูลวิชาการ

ระบบการจัดการ

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 8829 แบบ CheckList ความปลอดภัยในการทำงาน 11532 ความปลอดภัยในการทำงานบนอาคารสูง 9798 4. เทคนิคกา…

 

สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

สัญลักษณ์ของถังดับเพลิงแบ่งตามประเภทของไฟ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล (มาตรฐาน NFPA 10) 12217 อุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานในสำนักงาน 6190 การตรวจวัดท…

 

การบริหารความปลอดภัย

การปฐมนิเทศและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 7126 มาตรฐานแรงงานกับความรับผิดชอบทางสังคม [CSR] 2425 หนีตายอย่างไรเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 2593 CPR การช่วยผู้ที…

 

การดูแลสุขภาพอนามัยพนักงาน

อันตรายจากการนอนกรน 1586 ข้อแนะนำและเตือนภัยการใช้ไฟฟ้าในเวลาน้ำท่วม 1620 หวั่นโรคผิวหนังมากับฝน! 2599 เมื่อ...ที่ทำงานเป็นพิษ!

 

การยศาสตร์และการปรับปรุงสภาพการทำงาน

10 วิธีที่คุณทำร้ายกระดูกสันหลัง 519 "ออฟฟิศ ซินโดรม" ปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องจากการทำงาน 12756 ปวดคอ...สาเหตุของโรคกระดูกคอเสื่อม 14835 ชาวออฟ…

 

Good/Best Practice

Chock blocks อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม 1056 อุปกรณ์ขัดปีกทองเหลืองคอนเวเยอร์ 1449 ชื่อผลงานเรื่อง การประดิษฐ์ภาชนะยก…

 

เทคโนโลยีความปลอดภัย

เลือกระบบลิฟท์อย่างไรจึงจะถูกต้อง