ผลงาน | portfolio

 

ผลงานของบริษัท  ทรีเอ็นดี  เซฟตี้  เซอร์วิส  จำกัด  ( 3ND SAFETY SERVICES CO.,LTD ) ของเรามีหลายบริษัทของเราให้ความยอมรับและนับถือโดยตลอด ซึ่งเราให้บริการตั้งแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จนถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก โดยเรามีผู้ชำนาญการและได้รับใบรับรองการผ่านงาน จำนวนมาก มีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการด้านความปลอดภัย

งานตรวจวัด

3ND Safety  ให้บริการงานตรวจสอบ  ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน  แสงสว่าง  เสียง  ความร้อน  ฝุ่น  สารเคมี  ของสถานประกอบกิจการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  พร้อมออกรายงานรับรอง  

รวมทั้งให้บริการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น  การตรวจวัดเสียงรบกวน  การตรวจวัดเสียง  21 ชม.  และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  พร้อมออกรายงานรับรอง

DSC03498.JPG

งานอบรม

3ND Safety  ให้บริการจัดฝึกอบรม  สัมมนา  ในหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย 

60075.jpg

งานตรวจรับรอง

3ND Safety  ให้บริการงานตรวจสอบระบบความปลอดภัยต่าง ๆ  เช่น  ตรวจรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าประจำปี  ตรวจรับรองปั้นจั่น  ตรวจรับรองรถยก  ฯลฯ

_8502.jpg