Good/Best Practice

Chock Blocks อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม

อุปกรณ์หนุนล้อรถหรือที่มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า chock blocks เป็นอีกหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันไ…

 

อุปกรณ์ขัดปีกทองเหลืองคอนเวเยอร์

รางวัลผลงานดี (Good Practice) ชื่อผลงานเรื่อง อุปกรณ์ขัดปีกทองเหลืองคอนเวเยอร์ เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน 1. นายโสภณ ทองมี ห…

 

ชื่อผลงานเรื่อง การประดิษฐ์ภาชนะยกจับขวดน้ำเกลือร้อน

รางวัลผลงานดี (Good Practice) ชื่อผลงานเรื่อง การประดิษฐ์ภาชนะยกจับขวดน้ำเกลือร้อน เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน นางสาวนัฏยา สิงห์อ…

 

เครื่องช่วยยกโทรทัศน์

รางวัลผลงานดี (Good Practice) ชื่อผลงานเรื่อง เครื่องช่วยยกโทรทัศน์ เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน 1. นายหวันสอแหละ ปะดูกา 2. น…

 

การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการพังทลายของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ

รางวัลผลงานดี (Good Practice) ชื่อผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบแจ้งเตือนการพังทลายของผนังบ่อเหมืองแม่เมาะ เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน …

 

อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการถอดดุมล้อรถบรรทุก

รางวัลผลงานดี (Good Practice) ชื่อผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการถอดดุมล้อรถบรรทุก เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน 1. นายภาณุ จิตต…

 

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตัดเหล็ก

รางวัลผลงานดี (Good Practice) ชื่อผลงานเรื่อง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตัดเหล็ก เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน นายสากล ไชยคำ หัวหน้า…

 

เครื่องดึงและเปิดฝาโมลด์อัตโนมัติ

รางวัลผลงานดีเด่น (Best Practice) ชื่อผลงานเรื่อง เครื่องดึงและเปิดฝาโมลด์อัตโนมัติ เจ้าของผลงาน/คณะทำงาน นายเชาวลิต พิกุล…