เทคโนโลยีความปลอดภัย

เลือกระบบลิฟท์อย่างไรจึงจะถูกต้อง

ข้อพิจารณาในการเลือกระบบลิฟท์อาจจะพิจารณาแยกออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ ระยะเวลาในการรอลิฟท์เมื่อกดเรียก (บางตึกคำนวณผิดพลาด อ…