สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material)

สัญลักษณ์ที่ติดบนภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย (Hazardous Material)
 
สัญลักษณ์ความหมายความเสี่ยงอันตราย

dangerchemical003_clip_image001.gif

วัตถุระเบิด

ระเบิดได้เมื่อถูกกระแทกเสียดสี หรือถูกความร้อน เช่น ทีเอ็นที ดินปืน ดอกไม้ไฟ

 

  - รังสีความร้อน

  - แรงอัดอากาศ 

  - สะเก็ดระเบิด

dangerchemical003_clip_image002.gif

ก๊าซไวไฟ

ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ ก๊าซหุงต้ม ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซมีเทน ก๊าซอะเซทีลีน

 

   - รังสีความร้อน 

   - แรงอัดอากาศ 

   - สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ 

   - อาจเกิดภาวะขาดออกซิเจน

dangerchemical003_clip_image003.gif

ก๊าซไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ

ไม่ไวไฟไม่เป็นพิษแต่อาจเกิดระเบิดได้ หากภาชนะบรรจุถูกกระแทกอย่างแรง หรือ ได้รับความร้อนสูงจากภายนอก เช่น ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจนเหลว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

   - เกิดบาดแผลเนื่องจากสัมผัสของเหลว เย็นจัด 

   - แรงอัดอากาศ 

   - สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ

dangerchemical003_clip_image004.gif

ก๊าซพิษ

อาจตายได้เมื่อสูดดม เช่น ก๊าซคลอรีน ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์

 

   - เป็นพิษหรือกัดกร่อน 

   - แรงอัดอากาศ 

   - สะเก็ดชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ 

   อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

dangerchemical003_clip_image005.gif

ของเหลวไวไฟ

ลุกติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ อะซิโตน ไซลีน

 

   - รังสีความร้อน 

   - สะเก็ดเศษชิ้นส่วนภาชนะบรรจุ 

   - อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

dangerchemical003_clip_image006.gif

ของแข็งไวไฟ

ลุกติดไฟง่าย เมื่อถูกเสียดสีหรือ ได้รับ ความร้อนสูง ภายใน 45 วินาที เช่น ผงกำมะถัน ฟอสฟอรัสแดง ไม้ขีดไฟ

 

   - อาจก่อให้เกิดการระเบิด ของผงฝุ่นสารเคมี 

   - เมื่อลุกไหม้จะสลายตัวให้ก๊าซพิษ 

dangerchemical003_clip_image007.gif

วัตถุที่เกิดการลุกไหม้ได้เอง

ลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสกับ อากาศภายใน 5 นาที เช่น ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสเหลือง โซเดียมซัลไฟด์

 

   - เมื่อลุกไหม้จะสลายตัวให้ก๊าซพิษ 

   - เกิดการลุกไหม้อย่างรุนแรง และมีความร้อนสูง

dangerchemical003_clip_image008.gif

วัตถุที่ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ

ถูกน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟหรือ ลุกติดไฟ ได้เองเช่น แคลเซียมคาร์ไบต์ โซเดียม ลิเธียม แมกเนเซียม

 

   - ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ

dangerchemical003_clip_image009.gif

วัตถุออกซิไดส์

ไม่ติดไฟ ไม่ระเบิด แต่ช่วยให้สารอื่น เกิดการลุกไหม้ได้ดีขึ้น เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โปแตสเซียมคลอเรต  แอมโมเนียไนเตรท

 

   - เมื่อทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์ อาจเกิด การระเบิดหรือลุกไหม้ 

   เมื่อได้รับความร้อนสูง อาจสลายตัวให้ก๊าซพิษ

dangerchemical003_clip_image010.gif

ออร์แกนิคเปอร์ออกไซด์

อาจเกิดระเบิดได้เมื่อถูกความร้อน เสียดสีหรือถูกกระแทกอย่างรุนแรง และสามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่น ๆ  เช่น อะซิโตนเปอร์ออกไซด์ เมทิลเอทิลคีโตนเปอร์ออกไซด์ ไดเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์

 

   - ไวต่อการระเบิดเมื่อถูก กระแทกหรือเสียดสี 

   - ทำปฏิกิริยารุนแรงกับ สารอินทรีย์ 

   เมื่อลุกติดไฟจะเกิดการ เผาไหม้อย่างรวดเร็ว

dangerchemical003_clip_image011.gif

วัตถุมีพิษ

ของแข็งหรือของเหลวปริมาณเล็กน้อย อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ อย่างรุนแรงจากการกิน สูดดม หรือสัมผัสทางผิวหนัง เช่น อาร์ซีนิค ไซยาไนด์ ปรอท สารกำจัดศัตรูพืชโลหะหนักเป็นพิษ

 

   - เป็นพิษ 

   - อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

dangerchemical003_clip_image012.gif

วัตถุติดเชื้อ

วัตถุที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน และอาจทำให้เกิดโรคได้ เช่น ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล เข็มฉีดยาใช้แล้ว เชื้อโรคแอนแทรกซ์ แบคทีเรีย ไวรัส

 

   - แพร่เชื้อโรค 

   - แพร่เชื้อโรค 

dangerchemical003_clip_image013.gif

วัตถุกัมมันตรังสี

วัตถุที่สามารถแผ่รังสีที่เป็น อันตรายต่อร่างกาย เช่น โคบอลต์ เรเดียม พลูโตเนียม ยูเรเนียม

 

   - เป็นอันตรายต่อผิวหนัง 

   - มีผลต่อเม็ดเลือด 

dangerchemical003_clip_image014.gif

วัตถุกัดกร่อน

สามารถกัดกร่อนผิวหนัง และเป็นอันตราย ต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น กรดเกลือ กรดกำมะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมไฮเปอร์คลอไรด์

 

   - กัดกร่อนผิวหนังและ ระคายเคืองต่อระบบ ทางเดินหายใจ 

   - ทำปฏิกิริยากับโลหะ ทำให้เกิดก๊าซไวไฟ 

   - อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

dangerchemical003_clip_image015.gif

วัตถุอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

สารและสิ่งของที่ในขณะขนส่งมีความเป็น อันตรายและไม่จัดอยู่ในประเภท 1 ถึง 8 หรือสารที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ในขณะขนส่งไม่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียสในสภาพของเหลว หรือมีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 240 องศาเซลเซียสในสภาพของแข็ง เช่น ยางมะตอยเหลว กำมะถันเหลว ขี้เถ้าจากเตาหลอมโลหะ

   - อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

   - อาจก่อให้เกิดความเป็นพิษ 

   - อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม