อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้รถยก (Fork Lift)

อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้รถยก (Fork Lift)
 

บริัษท ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด  กำหนดจัดอบรมหลักสูตร  "ความปลอดภัยในการทำงานใช้รถยก (Fork Lift)  ในวันที่  14  กันยายน  2562  ณ ศูนย์ทดสอบขับขี่รถยก  บจก.มหาชัยโฟล์คลิฟท์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  โดยท่านสามารถสมัครเข้ารับการอบรมภายในวันที่  10  กันยายน  2562  หรือจนกว่าจะเต็ม  ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ  2,500.-  บาท (ไม่รวม Vat)

***รับเพียง  1  รุ่น @ 20 คน เท่านนั้น***

สนใจติดต่ดได้ที่  คุณดวงนภา (พี่หมู)  โทร 074-322038  M.091-8496682 

E-mail : 3ndsafety@gmail.com  ID Line : 3ndsafety

หนังสืออบรมรถยก.pdf