เปิดอบรม จป.หัวหน้างาน / คปอ. (24 - 25 ก.ค. 62)

เปิดอบรม จป.หัวหน้างาน / คปอ. (24 - 25 ก.ค. 62)
 

บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.62-030  และ บริษัท ไทยเซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด หน่วยงานฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.62-032  กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน และ คปอ."  ระหว่างวันที่  24-25  กรกฎาคม  2562   ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาว์เวอร์ หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 1,800.- บาท (ไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562  หรือจนกว่าจะเต็ม  (รับเพียงหลักสูตรละ 1 รุ่น  รุ่นละ  60  คน)

สถานประกอบกิจการใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-7432-2038  091-8496682  ID Line : 3ndsafety   E-mail :  3ndsafety@gmail.com

หนังสือเชิญอบรม.PDF