อบรมหลักสูตร จป.บริหาร / หัวหน้างาน / คปอ. (18 - 21 ก.พ. 63)

อบรมหลักสูตร จป.บริหาร / หัวหน้างาน / คปอ. (18 - 21 ก.พ. 63)
 

2.jpg

บริษัท ทรีเอ็นดี เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานฝึกอบรมเลขทะเบียนที่ จป.62-030  กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร / หัวหน้างาน / คปอ. "  ระหว่างวันที่  18 - 21  กุมภาพันธ์  2563   ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ ทาว์เวอร์ หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 1,800.- บาท (ไม่ร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  โดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  13  กุมภาพันธ์  2563  หรือจนกว่าจะเต็ม  (รับเพียงหลักสูตรละ 1 รุ่น  รุ่นละ  60  คน)

สถานประกอบกิจการใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  0-7432-2038  091-8496682  ID Line : 3ndsafety   E-mail :  3ndsafety@gmail.com

หนังสือเชิญอบรมจป