สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ
 

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ ตาม มอก.87 และ 88

วาล์วท่อก๊าซและข้อต่อ ตามกำหนดของ CGA

(The Compressed Gas Association)

dangerchemical002_clip_image004.jpg