มาตรฐานสีท่อ

มาตรฐานสีท่อ
 

การทาสีท่อนั้น จะช่วยแยกประเภทสิ่งที่อยู่ในแต่ละท่อ

dangerchemical001_clip_image002.gif

**หมายเหตุ : ใช้มาตรฐาน BS 1710 Identification of Pipelines and Services BS 4800 Paint Colours for Building Purposes**